Home » Biorezonance BICOM® » Biorezonance a alergie

Alergie

Téměř 20 let se biorezonanční terapie Bicom využívá především v oblasti diagnostiky a léčby alergií. Alergie patří v dnešní době mezi hlavní civilizační choroby. S přístrojem Bicom je možné bezbolestně a bez vedlejších účinků alergie diagnostikovat a léčit.

Alergie mohou hrát u mnoha chronických onemocnění velmi důležitou roli. Dr. Rummel standardizoval terapii alergií – i kvůli klinickému prokázání účinnosti biorezonanční metody.
 Vede výzkumnou společnost, do které patří cca 60 terapeutů. Všichni pracují podle jeho metody a zdokumentovali výsledky. Zatím je k dispozici cca 20.000 lékařských zpráv.
 Tato dokumentace dokazuje, že díky konceptu ošetření podle Dr. Rummela u alergických onemocnění jsou zaznamenány spolehlivé terapeutické úspěchy.
 Dr. Rummel vyvinul na základě svých pozorování vlastní model myšlení s ohledem na vznik alergií, který potvrdil svými úspěchy v terapii alergií.

Model myšlení Dr. Rummela vypadá následovně:

alergie

Výzkumné studie provedené v klinické praxi

Klinické testy provedené na vzorku 300 dětí trpících astmatem, léčených biorezonanční metodou BICOM


Yang Jinzhi a Zhang Li,
The Asthma Research Center of Jinan Children´s Hospital

Abstrakt: Od května do prosince 2003 Výzkumné centrum astmatu Dětské nemocnice Jinan nasadilo přístroj německé výroby Bicom 2000 k léčbě 300 dětí, které trpěly astmatem. Celkový poměr účinnosti dosáhl až 93,3% úspěšnosti.

Dříve se používalo mnoho metod testování alergenů, ale většina z nich je bolestivá a pro děti nevhodná. Léčba desensitizací nemůže být při těchto tradičních metodách použita, je možno provést pouze testy. Od května 2003 jsme zavedli klinickou léčbu přístrojem Bicom 2000 a její pomocí jsme léčili 300 dětí s následujícími výsledky:

1. Zdroje a metoda

1.1. Všechny vybrané případy byli pacienti léčení v našem centru pro výzkum astmatu, kterým bylo diagnostikováno astma podle 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientů bylo náhodně rozděleno do 2 skupin: 87 případů v porovnávací skupině a 213 ve skupině pro pozorování. Z těchto 300 případů bylo 197 chlapců a 103 dívek, věkové rozmezí od 2 let a 3 měsíců až do 15 let.

Porovnávací skupina:

Pacienti v této skupině byli léčeni pomocí terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), byly jim podávány antialergické léky a hormony intravenózně.

Skupina pozorování:

7-10 dnů po ukončení užívání antialergických léků a hormonů jsme použili metodu desensitizace přístrojem Bicom, při používání hormonů v typickém rozsahu bez podávání antialergických léků.

1.2. Metoda:

1.2.1. Test s alergeny:


Se 491 vzorky alergenů v databázi přístroje BICOM jsme provedli testy na 20 akupunkturních bodech na prstech obou rukou pacienta pomocí infračerveného přijímače. Pokud to bylo možné, k testování byly přineseny alergeny, na které je daný pacient pravděpodobně alergický.

1.2.2. Biorezonanční terapie:

312 pacientům byla provedena desensitizace přístrojem BICOM. Do informačního pohárku jsme dali malé množství slin nebo kapku krve. Provedli jsme základní a následnou léčbu, než jsme umístili vzorek alergenu do informačního pohárku pro terapii. Pokaždé jsme použili biorezonanční metodu na jeden nebo dva hlavní alergeny po dobu 20-30 minut, jednou týdně. Pokud byli pacienti ve vážném stavu a v přechodném období, byla biorezonanční terapie prováděna jednou za 3 dny. Terapie se neukončila, dokud jsme nacházeli jakékoliv vzorky, na které byl pacient alergický, Pacienti obvykle potřebovali 7-10 terapií. Čím déle se alergie projevovala u pacienta v minulosti, tím více aplikací bylo třeba.

2. Kritéria pro posouzení léčebného efektu:

Zjevně Efektivní:

Příznaky jako kašel, sípání, zvuky astmatického dýchání, svědění nosu, kýchání a zarudnutí nosu zcela zmizely. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

Efektivní:

Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu byly značně zmírněny – o 2/3. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. I v případě že se příznaky opakovaly, byly tak nepatrné, že nebyla nutná hospitalizace. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

Zlepšení:

Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu jsou zmírněny o 1/3. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. Snížil se i počet případů, kde byla nutná hospitalizace.

Neefektivní:
Po terapii nebylo zjištěno zjevné zlepšení astmatických a alergických příznaků.

3. Klinické výsledky je možné vidět v následující tabulce:

 

sledovaná skupina

porovnávací skupina

Zjevně efektivní

112 - 52.5%

37 - 42.5%

Efektivní

70 - 32.8%

17 - 19.5%

Zlepšení

17 - 7.9%

12 - 13.8%

Neefektivní

14 - 6.6%

21 - 24.1%

Celková efektivita

93.3%

75.8%

Poznámka: celková efektivita zahrnuje případy Zjevně efektivní, Efektivní a Zlepšení.

Výše uvedená tabulka ukazuje, že u 52,5% z 213 dětí trpících alergickým astmatem, léčených přístrojem BICOM, zmizely příznaky jako kašel, sípání a zvuky astmatického dýchání. Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu, zmizely také. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

U dalších 32,8% nemocných byly alergické příznaky jako svědění a zarudnutí nosu, kýchání, značně zmírněny, a to cca na třetinu. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. I v případě, že se příznaky opakovaly, byly tak nepatrné, že nebyla nutná hospitalizace. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

U 7,9% pacientů byly příznaky zmírněny na dvě třetiny. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. Snížil se i počet případů, kde byla nutná hospitalizace.

Pouze u 6,6% se stále objevují příznaky bez zjevného zlepšení.

Celková míra efektivity je 93,3%, tj. o 17,5% vyšší, než ve srovnávací skupině (75,8%)

4. Diskuze:


Používání biorezonanční technologie v klinické praxi je založeno na principu teorie kvantové fyziky o dualitě částic a vlnění podle francouzského vědce Louise Victora de Broglie. Tato teorie předpokládá, že každá látka má své vlastní specifické vlny. Při kontaktech určitých alergenů s lidským tělem, je tělo stimulováno ke generování abnormálních – patologických vln.

Když se lidské tělo dostane do kontaktu s alergenem znovu, bude vysílat silnější elektromagnetické pulzující vlny. Patogenní elektromagnetické pulzující vlny mohou být naměřeny elektrodou přístroje Bicom přiloženou k tělu. Poté, co jsou tyto frekvenční vzorky invertovány a zesíleny v přístroji, jsou vysílány zpět do pacientova těla, kde normalizují odpovídající patologické vibrace. Tak se obnovuje frekvenční rovnováha v těle a jsou stimulovány tělesné samoléčebné procesy.

Alergen je jeden z nejnebezpečnějších elementů, který způsobuje astma. Bylo oznámeno, že děti budou léčeny dříve pravidelným, systematickým způsobem desensitizace (čím dříve, tím lépe) a astma bude pokud možno vyléčeno do období jejich puberty. Pokud astmatikům nabídneme aktivní a vhodnou léčbu, míra úspěšnosti může být až 95%.

V případě, že pacienti nebudou vyléčeni v období puberty, aktivní a přiměřená léčba v dětství může následně zmírnit astma v dospělosti. Dřívější léčení astmatu má pozitivní vliv na celý život pacienta.

Naše nemocnice léčila 213 dětských astmatiků pomocí přístroje Bicom s celkovou mírou efektivity 93,3%. Přístroj Bicom je se svým spolehlivým účinkem obzvláště účinný na dětské pacienty s astmatem. Může být použit jako pomocný prostředek pro efektivní řešení astmatu, a to nejen snížením druhů léků pro nemocné a snížení rychlosti recidivy, ale i snížením léčebných výloh. Žádný z pacientů nevykazoval při léčbě reakce na vedlejší účinky. Tento přístroj má mnohem širší rozsah vzorků alergenů, test na alergeny je přesnější a použitelný i ve větším rozsahu. Proces je bezbolestný a přináší léčebný efekt v krátkém čase. Použitím přístroje můžeme nahradit testy alergenů a léčebné metody, které jsme používali dříve. Zavedení této metody může být podpůrným prostředkem k dlouhodobému potlačení astmatu a stojí za další popularizaci. Nicméně tento přístroj používáme zatím krátce a budeme potřebovat více času na sledování jeho dlouhodobých léčebných účinků.

Yang Jinzhi, Zhang Li, Asthma Research Center of Jinan Children´s Hospital, China

Klinické výsledky léčení alergických nemocí pomocí biorezonančního přístroje BICOM 2000

Yuan Ze, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan (Xi´an Central Hospital, pediatrické oddělení, Xi´an Čína)

Od června 2002 do ledna 2004 jsme léčili 154 pacientů s alergií včetně alergické dermatitidy (kožní onemocnění), rhinitidy, alergického zánětu spojivek a astmatu.

U pacientů jsme provedli testy na alergeny. Následně jsme provedli léčení a pozorování s těmito výsledky: Alergie je abnormální reakce imunity lidského těla na látky ve venkovním prostředí. Reakce mohou být silné i slabší. Běžně se vyskytují při častějším kontaktu člověka s alergenními látkami v přírodě.


Tabulka – výsledky pozorování a léčení pomocí BICOM 2000:

 

...napište nám co Vás trápí a my Vám navrhneme postup terapie...


Aktuality

24.9.2018
Královské Thajské Masáže
24.9.2018
Nový ceník 2018
24.9.2018
Nová adresa provozovny
11.2.2016
Valentýnský dárek
4.1.2016
Lednové slevy

archív

Kontakt

Biorezonance-Masáže
Kulturní Dům Ládví
Burešova 1661/2
Praha 8 - Kobylisy
777 904 324
603 886 323